پیک بیرون بر تاک به درخواست مشتریان وفادار و با هدف سهولت در دسترسی این مشتریان به منوی غذایی کافه تاک طراحی و آغاز به فعالیت نمود.

محدوده ارسال
هزینه پیک
منطقه
محدوده تاک رایگان تاک تا میدان معلم - تاک تا چهارراه یزد باف - تاک تا چهارراه شحنه
خارج از محدوده تاک 5000 تومان
بلوار شهید پاکنژاد (میدان معلم تا میدان امام حسین)
بلوار جمهوری (چهارراه یزد باف تا دروازه قرآن)
خیابان مطهری (چهارراه یزد باف تا چهارراه فرهنگیان تا میدان آزادی
خیابان 17 شهریور (میدان معلم تا چهارراه شرکت نفت)
بلوار نواب صفوی (چهاراره شحنه تا چهارراه دولت آباد)
بلوار شهید صدوقی (میدان همافر تا میدان آزادی)
خیابان انقلاب (چهارراه بعثت تا چهارراه وکیل)
خارج از محدوده پیک تاک کرایه آژانس بدون محدودیت